גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  מה הסיבה?
חלק 5 - פרק 3
מילון
מה העניין
 
סיבה אחת או סיבות רבות
 

איש קופא מקור

ישׁ תופָעות, שֶׁישׁ להן רק סיבּה אחת.
לדוּגמה:

 1. מדוּע אי־אפשר להניח חפצים בּאוויר?
  ישׁ לזה רק סיבּה אחת: כִּי כּדוּר הארץ מוֹשׁך אוֹתם, והם נוֹפלים.
 2. אִישׁ בּוֹדד בּקוֹטב הדרוֹמי, מדוּע הוּא אינוֹ יכוֹל להסתוֹבב בּבגד־ים בּחוֹרף?
  גם לזה רק סיבּה אחת: כִּי בּקוֹטב הדרוֹמי קר מאוֹד. הוּא יקפּא.

 

דגל ארצות הברית
דגל ארצות הברית

לעֻמת זאת, להַרבֵּה תופָעות ישׁ יוֹתר מסיבּה אחת.
ישׁ להן שתי סיבּוֹת, שׁלוֹשׁ סיבּוֹת ואַף סיבּוֹת רבּוֹת!
לדוּגמה:
מדוּע תיירים רבּים כּל־כּך מכּל העוֹלם נוֹסעים לארצוֹת־הבּרית?
ישׁ לְכָך סיבּוֹת רבּוֹת:

 • כִּי ארצוֹת־הבּרית היא ארץ גדוֹלה ויפה. אנשׁים רבּים סקרנים לראוֹת אוֹתה.
 • כִּי ארצוֹת־הבּרית ארץ חשׁוּבה, חזקה וּמפוּרסֶמת.
 • כִּי אנשׁים רבּים בּעוֹלם יוֹדעים אנגלית. קל להם להסתדר בּארצוֹת־הבּרית (בּארצוֹת־הבּרית מדבּרים אנגלית).
 • בּארצוֹת־הבּרית התיירים נֶהנים: ישׁ בּתי-מלוֹן טוֹבים שֶׁאינם יקרים; ישׁ לִשׁכוֹת מוֹדיעין רבּוֹת, שׁעוֹזרוֹת לתיירים להסתדר; ישׁ תחבּוּרה ציבּוּרית מסוּדרת ועוֹד.
 • כִּי לתיירים רבּים ישׁ קרוֹבים בּארצוֹת־הבּרית. הם יוֹדעים שֶׁיקבּלוּ מהם עזרה.
 • כִּי...

 
רמה 1

מדוע? מדוע? מדוע?
לפניכם עוּבדוֹת (תופָעות). לאיזוֹ מהן ישׁ סיבּה אחת? לאיזוֹ מהן ישׁ סיבּוֹת רבּוֹת?

לדוּגמה: מדוּע הנוּרה החשׁמלית נדלקת, כּאשׁר לוֹחצים על המֶתֶג?
סיבה אחת: כאשר לוחצים על המתג, מגיע זרם חשמלי לנורה וגורם לה לִדלוק.

לדוּגמה: מדוּע בּני־אדם רוֹצים לעבוֹד? סיבות רבות: בני־אדם רוצים להרוויח כסף; בני־אדם רוצים לעשות דברים מעניינים ועוד.

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacerמדוּע הצמחים נוֹבלים כּשֶׁאין מַשׁקים אוֹתם?
spacer
סיבה אחת
סיבות רבות
spacer
spacerמדוּע העיר אֵילת מוֹשׁכת תיירים רבּים?
spacer
סיבה אחת
סיבות רבות
spacer
spacerמדוּע המכוֹנית מפסיקה לנסוֹע, כַּאשׁר הדֶלק נגמר?
spacer
סיבה אחת
סיבות רבות
spacer
spacerמדוּע בּני־אדם אוֹהבים שׁלוֹם ולא מלחמה?
spacer
סיבה אחת
סיבות רבות
spacer
spacerמדוּע צמחים נוֹבלים?
spacer
סיבה אחת
סיבות רבות
spacer
spacerמדוּע יהוּדים עוֹלים מרוּסיה לישׂראל?
spacer
סיבה אחת
סיבות רבות
spacer
בדיקה בדיקה
 
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס