גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  מילים קָשות
חלק 4 - פרק 3
מילון
שעשועי לשון
 
מִי מַכּיר מילים נִרדָפות?
 

לִפנֵיכם מִשׂחָק בַּנוּסח "מִי רוצֶה לִהיות מיליונר?" שֶנושׂאו מילים נִרדָפות.
בּכל פַּעם שֶתְשַׂחקוּ את המִשׂחק, תִשָאֲלוּ על מילים אחרות!

 
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס