גלים חדשות
כניסה
יופי של שפה
פרח
חיפוש
חיפוש
מילון
מבחן מיצב
 
האיכר שנולד מאוחר מדַי
 

קִראו את הסיפור מתחילתו ועד סופו. מַלאו את המילים החסרות.

לפני שנים חי בצרפת איכר : הוא לא התאמץ לעבֵּד את ,
לא גָזַם בַזמן את עצי־הפרי, ו טיפל כָראוּי בבעלי־החיים שבמִשׁקו.
הוא בדוֹחק ובדלוּת.
יום אחד שמע הזה, שידיד נעוּריו, איכר בכפר השכן, חי בעושר.
חשב בלִבו: ידידי יודע כשָׁפים. מכַשף את אדמתו ואת בעלי־החיים ,
ולכן הם נותנים לו פרי.
הלך אליו ו: "ידיד נעורים אתה לי; לַמדֵני את , וגם אני אֶתעשׁר".
לאחר שעה אמר האיכר העשיר: "ידידי אתה, על־כן אותך
את כְּשָׁפַי, אך עליך לי, שלא תגלה אותם לאיש". העשיר
את חברו לחדר אפֵל, הושיבוֹ על גבוה, מִלמל דברים בלתי־מוּבנים
ועשה תנועות . לאחר מכן הוא הביט אל תוך עיניו האיכר
העני ואמר: "ידידי, כְּשָׁפים  לא יעזרו לך – אתה נולדת בחצי שנה מאוחר מן הזמן,
שבו צריך היית להיוָולד".
נבהל האיכר ושאל: "אם־כן, מה עלַיי ?"
"עליך לקום יום־יום שעתיים מוקדם מהרגיל ולעבוד בחריצוּת, כדי שתוכל
להשיג את ששת החודשים שאיחרת להיוָולד".
העצלן לביתו ועשה בדיוק כפי שֶׁיָעץ לו חברו: הוא קם יום־יום
ועבד קשה בשדה, בלוּל וברֶפת. שנה הוא חזר אל חברו בשמחה
ו לו, שתוצֶרת הלוּל והרֶפת גָדלה מאוד, וכי מֵניב יבוּל מבורך.
הוא הודה מאוד לידידו. רק אז גילה לו חברו את פֶּשֶׁר דבריו ואת מטרת העֵצה שנתן לו.

קִראו שוב את הסיפור ובִדקו אם ההשלמות מתאימות.

מחסן מילים: אלמד, ארוכה, מוקדם, חזר, שלו, שדהו, העני, הוא, עצל, אדמתו, סיפר, אמר, לעשות, האיכר, חי, הכניס, לא, כשפיך, משונות, כעבור, כיסא, להבטיח, של, יותר
בדיקה בדיקה
 
שאלות
 
1. הנושא העיקרי של הסיפור הזה הוא:
 
2. האיכר העשיר אמר לחברו: "אתה נולדת בחצי שנה מאוחר מן הזמן, שבו צריך היית להיוָולד". מדוע הוא אמר זאת?
 
3. חלק מהמילים החסרות הן שמות עצם, חלק מהן הן תארים וחלק הן פעלים.
מיינו את המילים החסרות.
 
4. הרעיונות המרכזיים של הסיפור הזה הם (יש יותר מתשובה נכונה אחת):
בדיקה בדיקה
 

 
5. מִשקו = המֶשק שלו
spacerנעוריו =
spacer
spacer
spacerחברו =
spacer
spacer
spacerידידו =
spacer
spacer
בדיקה בדיקה
 
 
6. המילה "ידיד" כתובה במילון...
בדיקה בדיקה
 
 
7. לפניכם עוּבדות שנוֹבעות מן הסיפור. יש הוכחות לעוּבדות אלו. כִתבו אותן:
האיכר העני היה...
עוּבדות ההוכחות לעוּבדות
עצלן
לא חכם
ממוּשמע
אֲסיר־תודה
 
8. יש בסיפור רֶמז לכך שהעשיר שוחח יפה עם חברו העצלן. הוא עמד על טיבוֹ, הבין איזה סוג עֵצה צריך לתת לו, ורק על סמך זה נתן לו את העֵצה. מהו הרֶמז?
 
9. כִתבו את הסיפור בקיצור (תַמצית).
 
שם התלמיד/ים:
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס מדריך למורה על אודות התכנית משחקי מילים ושעשועי לשון מתכוננים למיצ"ב 3 2 1