גלים חדשות
כניסה
יופי של שפה
פרח
חיפוש
חיפוש
מילון
מבחן מיצב
 
השַׂקְנאי
 

(1) השַׂקְנאי הוא עוף גדול: אורך הגוף שלו הוא כ־170 ס"מ (מטר + 70 ס"מ בערך)!
כשהוא פורֵשׂ את כנפיו, אורך הקו שבין שני הקצָווֹת שלהן הוא כ־290 ס"מ ( 2 מטרים + 90 ס"מ בערך)! גם המקור שלו ארוך – כ־40 ס"מ (40 ס"מ בערך)! מתחת למקור של השַׂקְנאי יש שׂק עור (השׂק הזה נקרא זֶפֶק). גם הוא גדול! אבל הרגליים של השַׂקְנאי קטנות ביחס לגופו.

(2) מה אוכלים השַׂקְנאים? הם אוכלים הרבה דגים. הם כמעט אינם אוכלים שום דבר אחר. שַׂקְנאים רבים שׂוחים במים בשׁוּרה חזיתית, מכים בכַנְפיהם הגדולות במים ומגַרשים את הדגים למים רדוּדים. שַׁם כל שַׂקְנאי תופס בִמקורו דגים בזה אחר זה מהר־מהר ומחזיק אותם בשׂק שמתחת למקור שלו. בסוף הדַיג הוא בולע לאט־לאט את הדגים. השַׂקְנאי יכול להחזיק בשׂק שלו ולבלוע גם דגים גדולים, אפילו דג ששוקל שני ק"ג.

(3) השַׂקְנאים מִתקַשים ללכת ביבשה. הם מתנַדנדים מצד אל צד וּמתקדמים לאט. לעוּמת זאת, ביַם הם שוחים היטב ובאוויר מעוֹפפים היטב. בכל רגל של שַׂקְנאי ארבע אצבעות. הן מחוּברות זו לזו בִקרוּם־שׂחִייה. מתחת לעור של השַׂקְנאי יש כיסי אוויר, הדומים לספוג ועוזרים לו לעוף.

(4) הנקבה של השַׂקְנאי מְטילה רק שתיים־שלוש ביצים. שני בני־הזוג דוגְרים עליהן. אחרי כ־40 יום בוֹקעים גוזלים עירוּמים. לגוזל אין מקור ארוך. בימים הראשונים לחיֵיהֶם שַׂקְנאים מאכילים אותם: הגוזל מכניס את המקור שלו לתוך הקֵיבה של הוריו, מוציא מזון ואוכל.

שאלות
 
1. חֵלק מן המשפטים למַטה אינם מדויקים. אם המשפט מדויק, בַחרו: "מדויק". אם המשפט אינו מדויק, בַחרו: "לא מדויק" וכִתבו אותו במדויק.
spacerהמשפט
spacer

האם המשפט מדויק?

spacerהמשפט במדויק
spacer
spacerאורך הגוף של שַׂקְנאי הוא 170 ס"מ.
spacer
spacer
spacer
spacerאורך המקור של השַׂקְנאי הוא 40 ס"מ בערך.
spacer
spacer
spacer
spacerהרגליים של השַׂקְנאי קטנות.
spacer
spacer
spacer
spacerהשַׂקְנאים אוכלים רק דגים.
spacer
spacer
spacer
spacerהשַׂקְנאי יכול לבלוע גם דגים גדולים.
spacer
spacer
spacer
spacerהגוזלים של השַׂקְנאי בוקְעים מן הביצים אחרי 40 יום בערך.
spacer
spacer
spacer
spacerאין שַׂחיינים טובים יותר משַׂקְנאים.
spacer
spacer
spacer
spacerהנקבה של השַׂקְנאי מְטילה שלוש ביצים בכל פעם.
spacer
spacer
spacer
בדיקה בדיקה
 
 
2.

הקטע מחולק לפִסקאות.
כִתבו את הנושא של כל פִסקה.
דוגמה: הפִסקה הראשונה. נושא הפִסקה: השַׂקְנאי עוף גדול.

מספר פסקה נושא הפִסקה
הפִסקה השנייה
הפִסקה השלישית
הפִסקה הרביעית
 
3. מִתחו קו בין הזוגות.
הדָבר בשביל מה הוא טוב?
 
4. בשוּרה 4 כתוב "זֶפֶק". מה פירוש המילה הזאת?
 
5. המילה "שַׂקְנאי" כתובה במילון...
בדיקה בדיקה
 
 
6. המילה "שַׂקְנאי" כתובה במילון...
בדיקה בדיקה
 
 
7. בקטע כתוּב שהשַׂקְנאים מגַרשים את הדגים למים רדוּדים. שׁם כל שַׂקְנאי תופס דגים בזה אחר זה מהר.
מה פירוש המילה "רדוּדים"?
 
8. נכון או לא נכון?
spacerהשַׂקְנאים הולכים היטב על היבשה.
spacer
spacer
spacerהשַׂקְנאים גדולים מדַי, לכן אינם יכולים לעוף.
spacer
spacer
spacerהשַׂקְנאים שׂוחים היטב במים.
spacer
spacer
spacerהנקבה של השַׂקְנאי אינה מְטילה הרבה ביצים.
spacer
spacer
בדיקה בדיקה
 
 
9. מה כתוב בקטע בִמְקום...
spacer

הגוף שלו

spacer
spacer
spacerהכנפיים שלו
spacer
spacer
spacerהמקור שלו
spacer
spacer
בדיקה בדיקה
 
 
10. כִתבו את התַמצית של הקטע (4-3 שורות בלבד).
 
שם התלמיד/ים:
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס מדריך למורה על אודות התכנית משחקי מילים ושעשועי לשון מתכוננים למיצ"ב 3 2 1