גלים חדשות
כניסה
יופי של שפה
פרח
חיפוש
חיפוש
מילון
מבחן מיצב
 
הנמר והשועל
 
נמר הלך ביער ונפל לתוך בור שחפר צַייד. שָׁאג הנמר בקול, אך חיות היער לא יכלו להצילו. עבר שועל, ראה את הנמר המסכן והחליט לעזור לו. ליד הבור היו עצים ארוכים כְּרוּתים. דחף השועל עץ אחד לתוך הבור. הנמר טיפס על העץ ויצא. מיד קפץ על השועל, תפס אותו ואמר: "עכשיו אטרוף אותך, כי כל היום לא אכלתי".
אמר השועל: "אני עזרתי לךָ, ועכשיו אתה רוצה לטרוף אותי?"
אמר הנמר: "בוא ונשאל את פּי החיות האחרות, ואת אשר יאמרו, נעשֶׂה".
השועל הסכים.
שאלו את השׁוֹר. אמר השׁוֹר: "צודק הנמר. אני עובד כל ימַי, מושך בעגלה ובמחרשה, וכשאני מזקין, שוחטים אותי ואוכלים את בשרי".
שאלו את התרנגולת. אמרה: "צודק הנמר. אני מְטילה ביצים כל ימַי, וכשאני מַזקינה, שוחטים אותי ואוכלים אותי".
שאלו את הסוס. אמר הסוס: "אינני מבין איך קרה המעשה. הַראו לי, איך היה הדבר בדיוק – איפה היה הנמר, ואיפה עמד השועל?"
נכנס הנמר בקפיצה אחת לתוך הבור, מיהר הסוס ומשך את העץ מתוך הבור, ונשאר הנמר בתוכו.
(מסיפורי יהודי לוב)
 
שאלות
 
1. מה שִׁיער השועל לפני שהחליט לשחרר את הנמר?
 
2. מה שִׁיער הסוס, לפני שהחליט לרַמות את הנמר?
 
3. שַׁערוּ, מדוע עזר הסוס לשועל?
 
4. הסיפור הזה לא קרה במציאות, הוא דמיוני לגמרי כי...
 
5.
הטענה: ההוכחה:
השועל היה תמים.
הנמר היה רשע.
הסוס היה חכם.
 
6. בתנ"ך, בספר תהילים, פרק ל"ה, פסוק י"ב כתוב: "יְשַׁלמוּנִי רָעָה תחת טובה".
איך המשפט הזה קשור לסיפור?
 
7. המילה "נפל" מופיעה במילון...
בדיקה בדיקה
 
 
8. השלימו:
spacerחפר
spacerלחפור
spacer
spacerשמר
spacer
spacer
spacerגמר
spacer
spacer
spacerצדק
spacer
spacer
בדיקה בדיקה
 
 
9. השור והתרנגולת אמרו למעשה: מה שהנמר רוצה לעשות לשועל, בני האדם עושים לנו.
מַלאו את החסר:
השועל אמר: אני עשיתי טובה לנמר. אני שִׁחררתי אותו מן הבור. הוא רוצה לטרוף אותי.
השור אמר: אני... הם...
התרנגולת אמרה: אני... הם...
 
שם התלמיד/ים:
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס מדריך למורה על אודות התכנית משחקי מילים ושעשועי לשון מתכוננים למיצ"ב 3 2 1