גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  מִכתב בּקשה
חלק 4 - פרק 2
מילון
מה העניין
 
שִלחו לנו בול!
 

לִכבוד
השֵירוּת הבּולאי
שׂדֵרוֹת ירוּשָלַיִם 12
תל־אביב
שלוֹם רַב,

אנחנוּ תַלמידֵי כּיתה ד' בּבֵית־הסֵפר גוֹרדוֹן.
אנוּ מבַקשים מכֶּם להוֹדיעַ לנוּ אם יש בּולים שעלֵיהם צילוּמים של אתָרים, עָרים והָרים
בִּצפון האָרץ. אנחנוּ לומדים עכשָיו על הגָליל. אנוּ מכינים תַערוכה של תמוּנות על האזוֹר הזֶה, ברצוֹננו להציג בּתערוכה גם בּולים.
אנוּ מְצַפּים לִתשובתכֶם.

בכבוֹד רב,
תַלמידֵי כּיתה ד'
בּית־סֵפֶר גוֹרדוֹן
אַשקלוֹן

 
רמה 1 1. מִי המועֵן?
 

 
רמה 1 2. מִי הנִמען?
 

 
רמה 1 3. מהי הבּקָשה?
 

 
בדיקה בדיקה
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס