גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  הָיֹה הָיָה פַּעַם...
חלק 4 - פרק 1
מילון
שעשועי לשון
 
סדר בבקשה!
 
רמה 21. זָכר וּנקֵבה
מַיינוּ את המילים. אם אֵינכם בְּטוחים, תוּכלו להֵיעזר בְּמִילון.
 
רמה 22. אתמול, היום וּמחר
כּל הפּעלים שֶלִפנֵיכם הם בְּבִניין פָּעַל (קל).
מַיינוּ את הפּעלים לְפי הזמַן שלהם: עבר, הוֶוה וְעתיד.
 
רמה 2 3. מילון בשי"ן
כּל המילים בָּרשימה מַתחילות בַּאות שׁי"ן.
סַדרוּ את המילים לפי הַסֵדֶר שֶבּו הן מופיעות בַּמילון.
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס