גלים חדשות
כניסה
יופי של שפה
פרח
חיפוש
חיפוש
מילון
מבחן מיצב
 
הצוללָן צלל למצוּלוֹת
 

הצוללנים הם אנשים הצוללים בים.
הצוללן שׂם על פניו מסכה סגורה לגמרי. המסכה קשורה למכַל של חמצן, שמוּנח על הגב של הצוללן. כך הוא יכול לנשום, לִשהוֹת במעמַקֵי הים ולראות דגים יפים, אלמוגים מרהיבים ואפילו אֳנִיות שטָבעו.

אבל יש גם צלילה חופשית: הצוללן צולל בלי מכַל חמצן. הוא פשוט אינו נושם!
אלוף העולם בִצלילה חופשית צלל לעומק של 74 מטרים (וחזר לאֳנִייה);
הוא לא נשם כמעט שלוש דקות. היו שניות שהוא אמר לעצמו: זהו, אני כבר לא יכול!
עוד מעט ייפָתח פי, אני אבלע מים ואטבע. אבל הוא החזיק מעמד והצליח.

שאלות

 
1. מיהו צוללן?
 
2. למה הצוללן שׂם על פניו מסכה?
 

 
3. מה ההבדל בין "צלילה רגילה" לבין "צלילה חופשית"?
 
4. איזו שאלה, הקשורה לצלילה חופשית, תשאלו רופא?
 

 
5. כִתבו את המילים מן השורש צ-ל-ל המופיעות בקטע זה.
 
6.
spacerהמילה "צלילה" מופיעה במילון...
spacer
spacer
spacerהמילה "צלילה" מופיעה במילון...
spacer
spacer
 
 
7. הכותֶרת של הקטע היא "הצוללָן צלל למצוּלוֹת".
מה פירוש המילה "מצוּלוֹת"?
 
9. שׁוּלָה קראה את הקטע ואמרה: "השׁם של הקטע מוצא חן בעינַי". שַׁערו מדוע.
 
10. כִתבו שני תְאָרים (= שמות תואר) המופיעים בקטע זה.
spacer
spacer
spacer
spacer
 
 
11.  כִתבו את הפסקה השנייה בִלשון נקבה.
 
12. הקטע הזה...  
 
13. כִתבו שני נימוּקים בְעד "צלילה חופשית", וּשני נימוּקים נגד "צלילה חופשית".
spacerבְעד "צלילה חופשית"
spacerנגד "צלילה חופשית"
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
 
14. בַקשוּ שהכנֶסת תחוֹקק חוק, שאסור לצלול צלילה חופשית.
כִתבו נימוּקים.
 
15. יש מפעל המיַיצר "מסכות לצלילה". הוא מפרסם בעיתון פרסומת כדי שהצוללנים יקנו ממנו. כִתבו את הפרסומת.
 
שם התלמיד/ים:
 
בדיקה בדיקה
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס מדריך למורה על אודות התכנית משחקי מילים ושעשועי לשון מתכוננים למיצ"ב 3 2 1