גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  מִכתב בּקשה
חלק 4 - פרק 2
מילון
שעשועי לשון
 

עברית – שפה תמציתית

 
רמה 21. הַשלימוּ את המילים.
לְדוּגמה: הִדפּיסוּ אותו = מוּדפּס
הִקסימוּ אותו = spacer
הִקדימוּ אותו  = spacer
שימרוּ אותו = spacer
איחרוּ אותו = spacer
 
 
בולים
בולים
 
רמה 2 3.

כּינוּיֵי קִניָין (שׁיָיכוּת)

הַתאימוּ בֵּין המילים.


 
רמה 22.

כּינוּיֵי קִניָין (שׁיָיכוּת)

הַשלימוּ את המילים.
לדוּגמה: אמא שלי = אִמִי

הבּקָשה שלי = spacer
הכּתובת שלי = spacer
הבּוּלים שלכם = spacer
המִכתבים שלי = spacer
ההורים שלי = spacer
 
 
בדיקה בדיקה
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס