גלים חדשות
כניסה
יופי של שפה
פרח
     
 
חיפוש
חיפוש
על אודות התוכנית מפת האתר מדריך למורה
הגדרה מילון
מדריך למורה

ידע על הלשון

החל מ"חלק רביעי" (כיתה ד') יש בכל אחד מחלקי התכנית פרק מיוחד בנושא הדקדוק. פרקים אלו מקיפים את כל דרישות תכנית הלימודים. נוסף על כך גם יתר פרקי התכנית כוללים משימות ללימוד חלקי הדיבור, בניינים של פעלים, משקלים של שמות, זמנים, מילות תפקוד וכד'. באתר האינטרנט מופיעות משימות אלו על־פי רוב במדור שעשועי לשון.
בספר המדריך למורה של חלק רביעי וחמישי ימצאו המורים פרק מקיף למדי על חלקי הדיבור (= חלקי הדִבֵּר), למקרה ששכחו פרט זה או אחר שלמדו בזמנו. בשולי הדף של פרק הדקדוק מופיעה גם הצעה עקרונית להוראת הדקדוק וכן ניתנו תרגילים נוספים.

כאן נסתפק בהדגשת שני עקרונות דידקטיים ראשיים בהוראת הדקדוק:

א. כדאי להתחיל במשפטים שלמים (למשל, "איש חכם דיבר בנימוס") ואחר כך לפרק אותם וללמוד את חלקיהם: שמות עצם (בזכר ובנקבה, ביחיד וברבים, ביחידה וברבות); תארים (= שמות תואר), המתארים שמות (למשל, "הנער החיוור"); פעלים (בבניינים שונים, בזמנים שונים, בזכר ובנקבה); תוארי פועל המתארים פעלים; כינויי גוף, כינויי קניין, מילות יחס, מילות חיבור, מילות שאלה, מילות קריאה; ה' היידוע; ו' החיבור; סימני הפיסוק.
באמצע הדרך מתרגלים צירופים של כמה חלקים: שם + תואר; פועל + תואר פועל; שם + תואר + פועל; כינוי גוף + פועל + תואר הפועל (לדוגמה: "היא דיברה מהר"); כינויי גוף + תואר (לדוגמה: "הם טובי־לב") ועוד.
מסיימים, שוב, במשפטים שלמים. מציגים משפטים שלמים, והתלמידים קוראים בשמו של כל חלק דיבור; לדוגמה: "הכלב והחתול הנחמדים אוכלים לאט". "הכלב" - ה' היידוע ושם עצם. "והחתול" - ו' החיבור, ה' היידוע ושם עצם. "הנחמדים" - ה' היידוע ותואר (= שם תואר) "אוכלים" - פועל, בהווה, רבים, זכר. "לאט" - תואר פועל (אין לו זכר ונקבה, אין יחיד ואין רבים).


ב. לא מומלץ לדרוש מן התלמידים לשנן הגדרות של חלקי הדיבור. כדאי להסביר את תפקידיהם של חלקי הדיבור בהקשר.
דוגמאות:
  • "חתול נחמד" - המילה "נחמד" מתארת את שם העצם "חתול"; לכן אנו קוראים לה תואר (= שם תואר).
  • "דיבר בכעס" - המילה "בכעס" מתארת איך הוא "דיבר"; היא מתארת פועל ("דיבר"), לכן אנו קוראים לה תואר הפועל.

התכנית "יופי של שפה!" מטפחת את אוצר המילים ואת המודעות של התלמידים לאפשרויות האין־סופיות של "משחק" בלשון:

  • מילים קשות וניבים מפורשים בכל מקום שהדבר נחוץ;

  • פרקי הדקדוק כוללים חזרה על המילים הקשות;

  • בכל חלק בספר יש פרק שלם המיועד למשחקי מילים;

  • באתר המלווה כל פרק כולל מדור "שעשועי לשון";
חזרה לדף הראשי של המדריך למורה
 
קדימהאחורה


חלק שלישי:פרק 1 | פרק 2...
חלק רביעי:פרק 1 | פרק 2...
חלק חמישי:פרק 1 | פרק 2...
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס על אודות התכנית מפת האתר מדריך למורה  חלק 3 חלק 4 חלק 5