גלים חדשות
כניסה
יופי של שפה
פרח
     
 
חיפוש
חיפוש
על אודות התוכנית מפת האתר מדריך למורה
הגדרה מילון
מדריך למורה

מה מייחד את התכנית "יופי של שפה!"?

1. פיתוח החשיבה
הייחוד המובהק ביותר של תכנית זו הוא הדאגה לפיתוח החשיבה. אין הבנת נקרא והבעה בכתב תקינה בלי שהתלמידים יפעילו כשרים שכליים כגון הכללה, הבחנה, השוואה, היסק, יישום, פירוש וכד'. חשיבה לוגית, חשיבה סיבתית, חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית הן תנאי הכרחי להבנת טקסטים כתובים ודבורים, לכתיבה בהירה ומדויקת ולהבעה עצמית המעוררת קשב וכבוד.
בתכנית "יופי של שפה!" כל הזדמנות נאותה מנוצלת כדי לעודד את התלמידים לחשוב.

2. הפעלת הדמיון היוצר
תכנית זו פונה בהזדמנויות רבות לדמיונם היוצר של התלמידים ומזמינה אותם להפעיל חשיבה רב־כיוונית. הדמיון היוצר איננו בבחינת מותרות. הוא מעניק טעם להוויה האנושית, וטיפוחו תלוי במידה רבה במורים.
אסור ששיעורי הלשון ייהפכו לשעות של "מה לעשות, זה מה שיש". חשיבה חד־כיוונית חשובה מאוד, אך אין היא מספקת את היחיד ואת החברה.

3. אינדיבידואליזציה של ההוראה
כל משימה ומשימה נבדקה בקפידה. אם היא מתאימה לכלל התלמידים, היא הופנתה לכולם. בנוסף לכך בכל פרק ופרק יש משימות בדרגות קושי שונות: החל בקלות ביותר, שסומנו בסימן רמה 1 וכלה בקשות ביותר, שסימנן רמה 4.

4. מקום רב לעבודה עצמית ולחקר
ספרות פדגוגית רבת שנים מהללת את העבודה העצמית כדרך הוראה־למידה המטפחת חשיבה. העבודה העצמית גם מאפשרת למורה להקדיש זמן לתלמידים הזקוקים להדרכה. הזמנות לעבודה עצמית פזורות בכל פרקי הסדרה. יש לעודד את התלמידים להכין "נושאים אישיים", לראיין, לצפות, לערוך ניסויים, לחקור ולשתף את הכיתה בחדוות ה"מצאתי!".
הספרים כוללים גם הצעות לעבודה בקבוצות באותם מקרים שאין סכנה שהחזקים יאמרו מיד את התשובה ולא יניחו לתלמידים רגילים ולמתקשים לחשוב.

5. גיוון דרכי הוראה
בספרי הלימוד ובאתר הנלווה מוצע מגוון רחב מאוד של דרכי הוראה ולמידה. בנוסף הלומדים מוזמנים להציע דרכי למידה משלהם.

6. ההוראה - גם שיטתית וגם הזדמנותית
פרקי התכנית מיועדים לטיפול שיטתי בנושאים ובסוגות שבהן עוסקת תכנית הלימודים לחינוך לשוני. נוסף על כך מטופלים נושאים אלו גם טיפול הזדמנותי בפרקים אחרים.
לדוגמה, הפרקים על טיעון ושכנוע עוסקים בהוראה שיטתית של טיעונים, נימוקים וכד'. אבל, גם בפרקים אחרים, בכל מקום שטקסטים מידעיים או ספרותיים מזמנים זאת, ניתן גם תרגול של טיעון ושכנוע. באופן זה התלמידים לומדים לטעון ולשכנע גם באופן שיטתי (בפרק על טיעון) וגם באופן הזדמנותי (באמצעות תרגילי טיעון המשולבים בפרקים אחרים). כך גם לגבי שאר סוגי הטקסטים והמיומנויות. שיטה זו מאפשרת הקניה וגם יישום: ההקניה השיטתית בפרק המיוחד והיישום בפרקים אחרים. היישום מחזק את ההקניה.

7. טיפול ספירלי
התכנית "יופי של שפה!" נבנתה על־פי עקרון הספירליות: בכל שנה, כל מה שנלמד בשנים הקודמות, זוכה לטיפול מעמיק יותר. מיומנויות ההסבר הסיבתי, לדוגמה, נלמדות מדי שנה, ברמות הולכות ומעמיקות.

8. דירוג קפדני
בתכנית זו נעשה מאמץ אדיר - על־פי מיטב המסורת של בית־הספר האפקטיבי - לפרק כל מטרה למטרות משנה ולהוביל את התלמידים, עקב בצד אגודל, אל מטרה גבוהה ו/או כוללת יותר. התלמידים המתקשים זקוקים לכך נואשות. התלמידים הרגילים נמצאים נשכרים, והתלמידים החזקים יוכלו לדלג על חלק מן המטלות ולעסוק במקומן במטלות אחרות המעניינות אותם.
גלובוס 9. סביבה לימודית מיטבית
הספרים, המדריך למורה ואתר האינטרנט המלווה אמורים לשמש אמצעים ליצירת "סביבה לימודית מיטבית" להגשמת תכנית הלימודים החדשה. התכנית מעודדת שיתוף בין תלמידים בביצוע משימות ופרויקטים. התלמידים נקראים לראיין מבוגרים ומומחים מכל התחומים, להיעזר באינטרנט, לקרוא עיתוני ילדים, ספרים וכד'. הספרים והאתר יוצרים אפשרויות רבות מספור לשיחה, להאזנה, לתגובה, לכתיבה, לקריאה, להתוודעות ללשון, למפגשים עם טקסטים מגוונים ועוד.
10. שילוב האינטרנט בהוראה
התכנית "יופי של שפה!" משלבת, לראשונה בתחום החינוך הלשוני, סדרת ספרי לימוד ואתר אינטרנט מלווה מקיף הכולל שפע של פעילויות הידודיות (אינטראקטיביות) ברמות שונות. שילוב האינטרנט בהוראה נועד להגביר את ההנאה ואת המוטיבציה של התלמידים, לפתח כישורי אוריינות דיגיטלית ומידענות ולחשוף את התלמידים לטקסטים אותנטיים המשקפים את עולם השיח המקוון.
חזרה לדף הראשי של המדריך למורה
 
קדימהאחורה


חלק שלישי:פרק 1 | פרק 2...
חלק רביעי:פרק 1 | פרק 2...
חלק חמישי:פרק 1 | פרק 2...
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס על אודות התכנית מפת האתר מדריך למורה  חלק 3 חלק 4 חלק 5