גלים חדשות
כניסה
יופי של שפה
פרח
     
 
חיפוש
חיפוש
על אודות התוכנית מפת האתר מדריך למורה
הגדרה מילון
מדריך למורה

מבנה התכנית

תכנית "יופי של שפה!" כוללת שני רכיבים עיקריים: ספרי לימוד ואתר אינטרנט מלווה.
ספרי הלימוד בסדרת "יופי של שפה!" בהוצאת רכס

ספרי הלימוד
לכל שנת לימודים יש ספר לימוד. הספר "חלק שלישי" מיועד לכיתות ג'-ד'; הספר "חלק רביעי" מיועד לכיתות ד'-ה' וכן הלאה. על המורים לבחור את הספרים המתאימים לרמת התלמידים שלהם. ספרי הלימוד כוללים טקסטים רבים, פעילויות למידה מגוונות ומדריך מפורט למורה.

פרקי הלימוד בספרים עוסקים בנושאים ובסוגות המפורטים בתכנית הלימודים בחינוך לשוני. החל מהספר "חלק רביעי" יש בכל ספר גם פרק בנושא הדקדוק.

אתר האינטרנט
התכנית "יופי של שפה!" משלבת את הלמידה בסביבת הכיתה בלמידה בסביבה המקוונת. שילוב האינטרנט בהוראה נועד לתת מענה לכיתה ההטרוגנית, לפתח כישורי מידענות, לחשוף את התלמידים לטקסטים אותנטיים המשקפים את עולם השיח המקוון, להגביר את ההנאה ואת המוטיבציה של התלמידים ועוד.
המבנה של אתר האינטרנט תואם את המבנה של ספרי הלימוד וכולל את הרכיבים האלה:
 • יחידות לימוד מתוקשבות, מגוונות ומהנות, המתרגלות במקביל את הבנת הנקרא, את מיומנויות הכתיבה, את מיומנויות המידענות ואת הידע הלשוני של התלמידים. יחידות הלימוד מקבילות לפרקי הספר ומשלימות אותם. ליחידות הלימוד המקוונות מבנה קבוע הכולל את המדורים האלה:

רשימת המדורים באתר "יופי של שפה!"
 • מה העניין? – הצגה של הנושא המרכזי, שבו עוסקת יחידת הלימוד (נושא זה תמיד זהה לנושא המרכזי של הפרק בספר הלימוד).

 • מתאמנים – תרגילים קלים שמטרתם לאפשר לתלמידים לתרגל בעצמם את הנושא הנלמד.

 • קוראים ומבינים – טקסט ארוך ובעקבותיו שאלות מגוונות ברמות קושי הולכות ועולות.

 • מסע בין אתרים – פעילות מידענית המאפשרת לתלמידים להתנסות, בהתאם לרמת הידע והמיומנות שלהם, בקריאה ובהבנה של מקורות מידע מקוונים, בחיפוש ובאיסוף מידע, בארגון המידע המקוון ועוד.

 • יצירה אישית – בפעילות היצירה האישית מוצעות הזדמנויות לכתיבה יצירתית בעקבות נושא הפרק. התלמידים מוזמנים לפרסם את הקטעים שכתבו בגלריה שבאתר.

 • אתגר – מדור האתגר מיועד לתלמידים חזקים המחפשים אתגר נוסף. מדור זה מציע פעילויות קשות יותר הדורשות חשיבה ברמה גבוהה יותר וידע רב יותר.

 • שעשועי לשון – מדור זה מציע לתלמידים משחקים הידודיים מגוונים בנושאים לשוניים הקשורים בפרק, כגון ניבים ופתגמים, אוצר מילים, מיומנויות מילון, חלקי הדיבר ועוד.

 • מדריך למורה – כל יחידת לימוד מקוונת מלווה במדריך למורה, המציג בתמצות את מטרות היחידה וכולל המלצות להוראה.
 
מתכוננים למיצ"ב!
 •  הכנה למבחני המיצ"ב - מדור ההכנה למיצ"ב כולל אסופה של מבדקים לתרגול עצמי. המבדקים המקוונים מתמקדים בעיקר בהבנת הנקרא ומאפשרים לתלמידים לבדוק ולשפר את המיומנויות שלהם.
משחקי מילים ושעשועי לשון
 •  משחקי מילים ושעשועי לשון - האתר כולל שפע של משחקי מילים ושעשועי לשון שנועדו להעשיר את אוצר המילים, לפתח את הידע הלשוני של התלמידים ולהפוך את שיעורי הלשון לחוויה מהנה ומושכת.
חזרה לדף הראשי של המדריך למורה
 
קדימהאחורה


חלק שלישי:פרק 1 | פרק 2...
חלק רביעי:פרק 1 | פרק 2...
חלק חמישי:פרק 1 | פרק 2...
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס על אודות התכנית מפת האתר מדריך למורה חלק 3 חלק 4 חלק 5