גלים חדשות
כניסה
יופי של שפה
פרח
     
 
חיפוש
חיפוש
על אודות התוכנית מפת האתר מדריך למורה
הגדרה מילון
מדריך למורה

רציונל ומטרות

התכנית "יופי של שפה!" היא תכנית לחינוך לשוני, הכתובה על פי תכנית הלימודים החדשה לחינוך לשוני לבית־הספר היסודי הממלכתי והממלכתי־דתי: "עברית - שפה, ספרות ותרבות" (התשס"ג). התכנית "יופי של שפה!" נכתבה על סמך הנחות היסוד של תכנית הלימודים, בהתאם למטרותיה ולהישגים הנדרשים שהיא מציבה.

מטרות העל של החינוך הלשוני בבית־הספר היסודי על־פי תכנית הלימודים הן:
"החינוך הלשוני בבית־הספר היסודי מכוון לכך שכל תלמיד ותלמידה יוכלו להשתמש בשפה לצורכיהם, על־פי בחירתם, בהתאם לתחומי העניין שלהם ולפי הנסיבות, כדלהלן:
 • ישלטו בעברית התקנית וידעו להשתמש בה בכתב ובעל־פה בנסיבות הולמות.
 • יוכלו להשתמש בשפה הדבורה והכתובה למילוי צרכים תקשורתיים: לשוחח, להבין ולהעביר מידע בלשון העברית גם אם אינם דוברים ילידיים של השפה.
 • יוכלו להבין טקסטים דבורים וכתובים במגוון סוגות, ואף להפיק טקסטים שהולמים את הנושא, את ערוץ התקשורת, את הנמענים, את מטרות התקשורת ואת מוסכמות הסוגה.
 • ישכללו את התפקוד בשפה על־פי המוסכם והרצוי בקהילות השיח שהם פועלים ועתידים לפעול בהן.
 • יהיו קוראים חובבי־ספר הנהנים מטקסטים ספרותיים - מקוריים ומתורגמים.
 • יהיו בעלי יכולת קריאה מושכלת של טקסטים ספרותיים; יוכלו להזדהות עם דורות של יצירה עברית ולקיים דו־שיח עם מקורות היהדות.
  בחינוך הממלכתי־דתי - יפיקו משמעות מהקריאה בתורה ומהתפילה לקיום אורח חיים על־פי ההלכה.
 • ייעזרו בשפה לצורך ביטוי העולם הפנימי ולפיתוח מודעות עצמית.
 • ייעזרו בשפה כדי לגבש השקפת עולם וכדי להכריע הכרעות אוטונומיות בדרך מודעת וביקורתית.
 • יפתחו מודעות לשונית וירחיבו את הידע הלשוני: יוכלו להתבונן בשפה, להבין את היסודות המרכיבים אותה ולחשוב באמצעותה.
 • ייהנו מן ההתנסות בשפה ומהבנת העקרונות שבבסיסה".
(מתוך "חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות לבית־הספר היסודי הממלכתי והממלכתי־דתי", עמ' 11-9).


חזרה לדף הראשי של המדריך למורה
 
קדימהאחורה


חלק שלישי:פרק 1 | פרק 2...
חלק רביעי:פרק 1 | פרק 2...
חלק חמישי:פרק 1 | פרק 2...
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס על אודות התכנית מפת האתר מדריך למורה חלק 3 חלק 4 חלק 5