גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  מִכתב בּקשה
חלק 4 - פרק 2
מילון
מסע בין אתרים
 
פתק בכותל
 

הכותל המערבי

בָּעם הַיהוּדי יש מסורת ארוּכּת שָנים שֶאיש או אישה, שֶיֵש לָהם בּקשה חשוּבה, כּותבים אותהּ על פֶּתק וטומנים אותהּ בֵּין אבְנֵי הכּותל המערָבי בִּירוּשָלַיִם.

היום אֶפשר לשׂים פּתקים בַּכּותל גם בּלי להגיעַ לִירוּשָלַיִם.
בַּאתר האינטרנט של הכּותל תוּכלוּ לִכתוב את הבּקָשה שלכם ולִשלוחַ אותהּ.
הבּקָשה שלכם תוּדפּס, וצֶוות האֲתר יִדאג לשׂים אותהּ בֵּין אבְנֵי הכּותל.

חִשבוּ הֵיטֵב, מהוּ הדבר הֶחשוּב בּיותֵר שֶאַתֶם רוצים לבקֵש?
לַחצוּ כּאן כְּדֵי לִכתוב אותו ולִשלוחַ פֶּתק לַכּותל.

הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס