גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  מִכתב בּקשה
חלק 4 - פרק 2
מילון
מתאמנים
 
מי ביקש ממי?
 
רמה 1 1.

מִי הנִמען?
הַתאימוּ את הבּקָשה לַנִמען.


 
רמה 22. מִי המועֵן?
הַתאימוּ את המועֵן לַבּקָשה.
בּקשה מועֵן spacer
אנוּ מבקשים מֵהדַיירים לִמסור בַּהקדֵם את
התשלוּם לְחודש יוּנִי, כּדֵי שֶנוּכַל לשלֵם לַגנן.
spacer
אנוּ מַזמינים את תלמידֵי הכּיתה לַאספה מיוּחֶדת
כְּדֵי לתכנֵן את מסיבּת הסיוּם.
spacer
חשבּון החשמל שלָך עדַיין לא שוּלַם.
אנא שַׁלמי אותו בַּהקדֵם.
spacer
אני מכינה "נושֵׂא אישי" על יחמוּרים
ורציתי לקבֵּל מֵידע עלֵיהם.
spacer
לאחרונה קיבּלנוּ הרְבֵּה בּננות ירוּקות.
אנחנוּ מַעדיפים לאכול בּננות צהוּבּות.
spacer
יש לנוּ פּנדה אדוּמה מִמין זָכָר, והוּא בּודֵד מאוֹד.
האם תוּכלוּ לתֵת לנוּ פּנדה אדוּמה מִמין נקֵבה?
בִּתמוּרָה נוּכַל לתֵת לָכם זוּג ג'ירפות צעירוֹת.
spacer
 
 
בדיקה בדיקה
הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס