גלים חדשות
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
  תּוֹדָה עַל הַהַזְמָנָה
חלק 3 - פרק 1
מילון
מדריך למורה
 
 
מה העניין
הַזְמָנָה לְיוֹם הֻלֶּדֶת
תכנית הלימודים דורשת לאמן את התלמידים בחיבור הזמנות.  מדור זה מציג, באמצעות הזמנה פשוטה למסיבת יום הולדת, את מרכיבי ההזמנה: מי מזמין? את מי מזמינים? למה מזמינים? לאן מזמינים? למתי מזמינים?
מתאמנים
הַזְמָנָה לַחֲתֻנָּה
לתלמידים מוצגת הזמנה לחתונה שנשמטו ממנה מילים. על התלמידים להשלים את המילים החסרות (קלוז) ולענות על שאלות הבנה.
קוראים ומבינים
הַזְמָנָה לִמְסִבַּת סִיּוּם
במדור זה מתבקשים התלמידים לקרוא הזמנה למסיבת הסיום של שנת הלימודים ולזהות את מרכיביה.
מסע בין אתרים
הַזְמָנוֹת בָּרֶשֶׁת
במדור זה מוצגות לפני התלמידים הזמנות אותנטיות מכל מיני אתרי אינטרנט. התלמידים מתבקשים לבחור הזמנה, לזהות את מרכיבי ההזמנה ולכתוב אותם בטופס המקוון. שימו לב שיש ללחוץ על תמונת ההזמנה כדי לראות אותה בהגדלה. אם אחד מאתרי האינטרנט אינו פעיל נסו אתר אחר מתוך הרשימה.
יצירה אישית
כּוֹתְבִים הַזְמָנָה
התלמידים מוזמנים לכתוב הזמנה בכוחות עצמם בעבור אחד האירועים המוצעים או בעבור אירוע אחר מפרי דמיונם ולפרסם אותה בגלריה. אין לדרוש מן התלמידים לכתוב את ההזמנות דווקא בסדר מסוים. העיקר שלא יחסר שום מרכיב: מי מזמין? מי מוזמן? את מי? למה? למתי? לאן? יש להקפיד שהתלמידים יכתבו את התאריך בראש ההזמנה.
אתגר
הַזְמָנָה שׁוֹנָה
כאמור, על התלמידים להבין שסדר המרכיבים של ההזמנה אינו חייב להיות קבוע. במדור זה מתבקשים התלמידים לכתוב מחדש את אחת ההזמנות, שהופיעו ביחידה, לשנות את סדר המרכיבים ובד בבד לשמור על תוכנה של ההזמנה. תרגיל זה נועד לעודד גמישות מחשבתית.
שעשועי לשון
ראשי תיבות וקיצורים
במדור זה ניתנת לתלמידים הזדמנות לנסות את כוחם בניחוש פירושם של קיצורים וראשי תיבות (רכיב אופייני בהזמנות רבות). סביר להניח שלא כל התלמידים יכירו את כל ראשי התיבות והקיצורים, וזאת הזדמנות לערוך עמם היכרות. אפשר לבקש מהתלמידים להכין רשימת ראשי תיבות וקיצורים נוספים, המוכרים להם, ולחוד חידות לחבריהם לכיתה.


הדפסההדפסה
  קדימהאחורה
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית