גלים חדשות
כניסה
גלים / רכס יופי של שפה
פרח
מה העניין
מתאמנים
קוראים ומבינים
מסע בין אתרים
יצירה אישית
אתגר!
שעשועי לשון
מדריך למורה
חיפוש
חיפוש
  מילים קָשות
חלק 4 - פרק 3
מילון
יצירה אישית
 
מילים דִמיוניוֹת
 
רמה 3

לִפנֵיכם רשימה של מילים דִמיוניוֹת:

  1. בַּחרוּ מילה.
  2. הַמציאוּ משמעוּת לַמילה שֶבְּחרתם.
  3. כִּתבוּ מִשפּטים המִשתמשים בַּמילה, ושבּעזרתם אפשר להבין את משמעוּת המילה.
  4. הַראוּ את המִשפּטים שֶכְּתבתם לַחברים שלכם וּבִדקוּ אם הם מבינים את משמעוּת המילה.
  5. לאַחַר מִכּן שִלחוּ את המילה ואת המִשפּטים שֶכְּתבתם לַגלריה.

רשימת מילים:
בּוֹג, לַסָּה, שְׁמֶרְק, פָּצַקְתִּי, סַפִּיק, לַמְגּוֹץ, בּוּלִיקָטָה

 
המילה שֶבּחרתי היא:
 
מִשפּטים המִשתמשים בַּמילה:
 
האם החברים שֶלָכם הִצליחוּ להבין את משמעוּת המילה?
כּן
לא
הקלידו את הפרטים האישיים שלכם ולחצו על "תצוגה מקדימה".
שם פרטי:
אות ראשונה של שם משפחה:
כיתה:
בית-ספר:
יישוב:
תצוגה מקדימה תצוגה מקדימה
גלריה קראו את מה שכתבו ילדים אחרים

הדפסההדפסה
  קדימהאחורה  
חלק רביעי - פרק 2: מה העניין? | מתאמנים | קוראים ומבינים | מסע בין אתרים
יצירה אישית | אתגר! | שעשועי לשון | מדריך למורה
על אודות התכנית | מפת האתר | מדריך למורה
רכס | גלים | סנונית
   
גלים סנונית רכס